• Avoinna
    Verkkokurssi
    Verkkokurssi jossa perhdytään aseisiin ja niiden käyttöön sekä ampumiseen.
  • Avoinna
    Verkkokurssi
    Tämä verkkokurssi sisältää CMAS lajin teoriaosuudet. Kurssi on tarkoitettu edeltäväksi osioksi kursseille tai harjoittelulle, mutta kurssin voi suorittaa vaikka ei olisi menossa käytännön osuuteen.